Monday, July 16, 2007

Si Bumblebee at ang Matapang na Bubuyog


Nagtipon-tipon ang mga nilalang sa isang malaking kasiyahan… hayun si Bumblebee, palakad-lakad habang kinakamayan ang lahat ng makasalamuha… nandun din ang matapang na bubuyog na kinakamayan din si Bumblebee. Teka nga? Tama ba itong nakikita ko? Ang matapang na bubuyog na sa aking pagkakaalam ay ang mga malapit sa kanya ay matinik na kaaway ni Bumblebee? Hmmm… ang bilis namang magbago ng takbo ng pangyayari…
Kung hindi ako nagkakamali… noong isang linggo lang ay masyadong matapang ang pananalita ng mtapang na bubuyog na ito… animo’y isang hari na walang kinatatakutan.. kaya na man napahanga niya ako… dahil sa angkin niyang tapang… subalit sa nakikita ko? Takot ba siya kay Bumblebee? Si Bumblebee na walang ginawa kundi ang ipakita ang kanyang pagkaipokriito… si bumblebee na sadyang makapal ang mukha na walang ginawa kundi ang ipakita sa lahat kung sino ang hari… na kahit ang malaking pagkakamali niya ay kaya niyang gawing tama?
Tingnan mo nga naman si Bumblebee… nakikipagbiruan pa sa matapang na bubuyog. Ang dating Mortal na magkatunggali… ngayon ay animo’y matagal nang magkaibigan. Hay… sana lang hindi magbago ang disposisyon ng matapang na bubuyog na ito. Sana naman ay hindi malason ang kanyang pag-iisip sa mga matatamis na salitang iminumungkahi ni Bumblebee.
Madaming naglalaro sa aking isipan ngayon… Bakit nililigawan ulit ni Bumblebee ang matapang na bubuyog? Kaya ba talagang Talikuran ng Matapang na Bubuyog ang kanyang prinsipyo kapalit ng isang kasiguraduhan sa hinaharap?
Isa lang ang alam ko ngayon? Na ang pagsasawalang kibo ng matapang na bubuyog sa kanyang mga binitiwang pangako sa umaasa sa kanya at ang pkikipagmabutihan kay bumblebee ay isang kaduwagan. Manindigan ka! Ang pagsasawalang kibo mo sa mga nangyayari ay isang patunay na ikaw ay isang kaaway! Na ikaw ay mapanlinlang! Ikaw na hinahangaan ko ay kasingkulay pala ng dugo ni Bumblebee…

1 comment:

Dannica Nicole said...

hahahaha.... kinsa gina-tira nimo diha rhon??? nice gud... *applause* :D